Inkris

salamat

hindi na ako T3

tawsan ang sweldo

may marara                                                        ting na

ang pa

pa

tak

pa

tak

na piso

kapag       n    a    b    a    r    y    a    h    a    n

ang tsekeng

malaki

lang tingnan

dahil sa mga tekstong

may inkris nga

salamat

hindi na pu-pug-hak-pug-hak

ang motorsiklo kong

nabibi

tin

sa gasolina

maliLitro

ang salin sa tangke

makakabili na ng karne

kung linggo

magtitiis na tuyo

lunes

h

a

n

g

g

a

n

g

sabado

huwag na lang umamot

ng Jolibee

ang aking mga anak

maglaway na kayo

dahil i-ilan lang

ang kaskasyahan

matit-yane

lang

ang inkris

napatunayan ni waswit

hindi sapat sa krisis

pakunswelo lang ito

haha! halata naman

dahil da + daG + daG din

ang buwis

nAgLoKoHan pa tayo

na papantay din

walang labis

walang kulang

ang aming salari

sa ranggong

SPO10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: